Alternatörler

Alternatörler, Senkron alternatörler;

Senkron alternatörlerin tanımı, sabit devirli anlamına gelen senkron (senkronizasyon yani paralellemeyle karıştırmamak gerekir) senkron sabit devirli elektrik üretimi yapan makinelerdir. Kısacası hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren cihazlardır.

Jeneratör gruplarında genellikle ana yapı dizel motor olarak görünse ve genellikle dizel motorlar konuşulsa da asıl elektriği üreten kısım alternatörlerdir.

Stator ve rotor adı verilen bakır sargıların belirli bir devirde döndürülmesiyle oluşan manyetik alanın ve bu sargıların bağlı oldukları elektro mıknatısların da yardımıylaelektrik enerjisi üretilir.

Bu sargıların fazlalaşması ve sarılı oldukları rotor ve statorların ebatlarının büyümesiyle üretebildikleri elektrik enerjisinin gücü artmaktadır. 0,5 kVA ile 3000 kVA arası üretimi yapılabilmekte ve elektrik enerjisi elde etmenin ciddi unsurlarından biridir.